Vardi Metsaühistu 2024. aasta üldkoosoleku ja õppepäeva kutse


Laupäeval 6. aprillil kell 12:00 toimub Russalu Külakeskuses (Russalu küla, Märjamaa vald, Raplamaa) Vardi Metsaühistu korraline üldkoosolek koos õppepäevaga. Kellel ei ole võimalik koosolekust osa võtta, kuid soovib oma hääleõiguse anda teisele liikmele, palume edastada sellekohane täidetud ja allkirjastatud volikiri.

Üldkoosoleku päevakord

1. Koosoleku rakendamine ja päevakorra kinnitamine
2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
3. Majandusaasta aruanne ja revisjoni komisjoni aruanne
4. Majandusaasta aruande kinnitamine
5. Teenustasud toetuste administreerimiselt
6. Juhatuse valimine
7. Juhatuse liikmetega tehingute tegemine
8. Toetuste ülevaade
9. Volinikud EEML
10. Kohalalgatatud teemad
11. Õppepäev Aru kinnistul

Peale üldkoosoleku toimumist toimub õppepäev teemal "Rohepööre elektriliinide koridorides". Selleks liigume autodega ca 4 kilomeetri kaugusele Aru kinnistule. Õppepäeva lektoriks on kutsutud Keskkonnaameti maahooldusbüroo juhataja Gunnar Sein ning ka Elektrilevi esindaja.

Õppepäev kestab orienteeruvalt kella 16:30-ni.

Kontaktisik
Taavi Ehrpais
Juhatuse esimees
Tel. 508 6361
e-mail: taavi.ehrpais @ erametsaliit.ee


Toimunud üritused