Järgmised toetuste taotluste esitamise tähtajad:

Metsa uuendamise toetuse I vooru tähtaeg on 3. juuli 2023 ning II vooru 1. detsember 2023. Toetuse taotlemiseks palun täida Exceli tabel, mille saad alla laadida SIIT. Täidetud tabel saada metsakasvatuse juhile aadressile janek@vardi.ee. Lisainfo toetusmeetme osas on leitav KIK Eramets kodulehelt.
Metsa inventeerimise toetuse tähtaeg on (metsakava teotus) 13. detsember 2023.


Kõigi toetusmeetmete info leitav KIK Eramets kodulehelt.
Metsa uuendamise toetus

Taotluse esitamise I tähtpäev on 3. juuli 2023

NB! Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist!

Toetatavad tegevused ja määrad:
-metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;
-metsamaapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;
-metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta;

Andmed toetuse taotlemiseks palume esitada metsaühistule hiljemalt 26. juuni 2023!

Oluline teada:Metsa inventeerimise toetus

Taotluse saab esitada ainult läbi metsaühistu!

Taotluse esitamise tähtaeg on 13. detsember 2023 a.

Andmed ootame ühistusse aadressile janek @ vardi.ee hiljemalt 10. detsembriks.
Hiljem saabunud või muule aadressile saadetud andmed ei pruugi taotlusesse jõuda.

Toetuse taotlemise tingimused:
- Inventeerimisandmed peavad olema koostatud ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist;
- Toetust maksatakse üks kord kümne aasta jooksul. Vaadatakse toetuse väljamaksmise kuupäeva;
- Inventeerimisandmed võivad olla kantud metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal;
- Toetust võib taotleda ainult metsaühistu. Erametsaomanikul tuleb toetuse saamiseks liituda metsaühistuga;
- Toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.
Arveid ja maksekorraldusi esitama ei pea.

Toetuse taotlemiseks vajalikud andmed on katastrinumber ja taotleja nimi.
Metsamaa hektareid ei ole enam tarvis esitada, need võetakse automaatselt metsaregistrist.


Metsameetme hooldusraie toetus ja taotlusvoor

Taotlusvoor on planeeritud avada 15.09.2023 - 06.10.2023.

Toetuse taotlemiseks vajalik info palun saata ühistusse aadressile vardi @ vardi.ee
Hiljem saadetud andmed ei pruugi taotlusesse jõuda!

Toetatavad tegevused:

Põhitingimused toetuse küsimiseks:

Natura metsa toetus

Järgmine võimalus taotlust esitada on 2024. aastal
NB!Taotlusi saab esitada vaid läbi e-PRIA

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning piirangu- ja sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Toetuse määrad:
sihtkaitsevööndis 134 eurot hektari kohta aastas;
piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas.
Summat võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Füüsilistel isikutel peetakse hüvitiselt kinni tulumaks.

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale ja taotluse peab esitama igal aastal uuesti.