Metsa ühismüük

Metsa ühismüügil abistab Teid:


Taavi Ehrpais
tel: 508 6361
e-mail: taavi.ehrpais@erametsaliit.ee


1. Kasvava metsa raieõiguse müük

• Raieõiguse võõrandamine väljatuleku alusel ehk (nn sortimendi leping)

Vardi Metsaühistu ostab raieõiguse ning korraldab kogu raietööde planeerimise a läbiviimise koos puidu turustamisega. Metsaomanik saab tulu selle järgi, palju reaalselt raiest puitu tekib. Metsaühistul on koostööpartneriteks pikaajaliste kogemustega metsamehed, kes peavad lugu metsast ja metsanduse headest tavadest. Puitu turustame metsaomanike poolt loodud ühtse müügikanali kaudu, koostöös Eesti Puidumüügikeskusega. Pärast raiet aitab metsaühistu uue metsapõlve kasvamapanemisel ja edaspidisel hooldamisel.

• Raieõiguse võõrandamine enampakkumise teel fikseeritud lõpphinnaga (nn potikaup). Eelkõige sobib see müügiviis lageraiete puhul!

Korraldame kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumisi, mille eesmärgiks on saada metsaomanikule kõrgeimat turuhinda.
Metsaühistu aitab koostada raieplaani ja vormistada kogu vajamineva dokumentatsiooni (metsateatise, esinduslepingu, enampakkumise tingimused, kasvava metsa võõrandamise lepingu), koostab raieõiguse müügi hinnangulise turuväärtuse ja teostab metsas raielankide sissemärkimise.
Enampakkumise müügipakkumised avaldatakse portaalis Metsauhistu.ee ja ühistu saadab otse enampakkumise kutsed ka võimalikele ostuhuvilistele.

2. Metsamaterjali müük

Vardi Metsaühistu kaudu on metsaomanikel võimalik turustada ka ainult metsamaterjali. Selleks tuleb kindlasti eelnevalt kokku leppida metsamaterjali pikkused ja kvaliteeditingimused.
Puitu turustame metsaomanike poolt loodud ühtse müügikanali kaudu, koostöös Eesti Puidumüügikeskusega.


3. Kinnistu müük

Aitame äärmisel vajadusel korraldada kinnistu müügi enampakkumise korras.
Hindame metsakinnistu turuväärtuse ning korraldame kirjaliku enampakkumise.
Enampakkumise müügipakkumised avaldatakse portaalis Metsauhistu.ee ja ühistu saadab otse enampakkumise kutsed ka võimalikele ostuhuvilistele.
Parima pakkumise teinud ostjaga sõlmitakse metsaomaniku poolt valitud notaribüroos ostu-müügileping.


Puidumüügil kasutatavate dokumentide näidised leiad siit!