Pakutavad teenused

Vardi Metsaühistu pakub liikmetele järgnevaid teenuseid:

1. Metsamajandamiskavade tellimine
2. Metsanduslik nõustamine
3. Raietööde korraldamine ja metsamaterjali turustamine
4. Metsauuendustööde korraldamine ja istutusmaterjali tellimine
5. Abistame metsanduslike toetuste taotlemisel
6. Teabe edastamine, teabepäevade korraldamine
7. Metsakinnistu ja kasvava metsa raieõiguse müügi enampakkumise korraldamine

Rohkem infot teenuste kohta:

Janek Akkatus
tel: 5385 3655
e-post: vardi @ vardi.ee


Metsataimede eeltellimus 2024. aasta kevadeks leiad siit.Metsaühistu võtab jooksvalt vastu tellimusi sügis-kevadiseks maapinna mineraliseerimiseks.

Kui kavatsete järgmisel kevadel metsa istutada tänavustele või varasematele raielankidele, soovitame maapind mineraliseerida juba sügisel. Maapinna mineraliseerimine pidurdab rohukasvu ja kergendab rajatud metsakultuuri hilisemat hooldamist.
Mineraliseerimisega on kavas alustada septembrikuu lõpus ja kestab kuni lumetulekuni. Pehme talvega teostame töid ka talvel.

Seemet saab tellida RMK kodulehelt.

Mineraliseerimise hind sõltub langi asukohast, mineraliseeritava ala suurusest, ligipääsu- ja muudest tingimustest.

Teeninduspiirkonnaks on kogu metsaühistu tegevuspiirkond, sobivad ka keskmiselt niisked alad.

Erametsakeskuselt on võimalik taotleda toetust maapinna mineraliseerimisele kuni 96 eur/ha, kuid seda alles pärast tööde teostamist.

Kellel on huvi maapinna sügisese mineraliseerimise vastu, palun täita ELEKTROONILINE TELLIMUSVORM

Metsaühistu edastab andmed koos teie kontaktidega töö teostajale, kes vajaduse korral võtab teiega ühendust, et täpsustada raielangile juurdepääsu teed ja mineraliseeritava pindala.

Arve esitab Metsaühistu teile pärast seda, kui tööd on tehtud ning vormistab vastava toetuse taotluse tähtaja saabumisel.

Metsaühistu ei kanna vastutust, kui töö teostaja ei jõua kõik tellimustööd täita või jätab objektiivsetel põhjusel mõne langi või langiosa mineraliseerimata.

Liikmemaksu võlgnikke metsaühistu ei teeninda!

Lisainfo:
Janek Akkatus
tel: 5385 3655
e-post: janek @ vardi.ee


Metsakasvatustööde tellimine


On aeg üle vaadata metsakultuurid!

Metsaomanikud, kes on rajanud viimasel kolme-neljal aastal metsakultuuri, võiksid vaadata oma istutatud kultuurid üle.
Kui istutatud taimed on jäänud rohu ja lehtpuu alla varju, tuleb taimed kindlasti rohust ja võsast vabastada.
Eriti oluline on jälgida rajatud kultuuri käekäiku just esimesel kolmel aastal.
Kultuurihoolduse eesmärk on parandada väikeste puukeste valgus- ja toitetingimusi. Kui taim jääb rohu ja lehtpuuvõsa alla, võib ta valguse puudumise ja toitainete vähesuse tõttu hukkuda.

Kui soovite tellida kultuurihoolduse töid metsaühistult, palume ära täita tööde tellimisvormi.

TÖÖDE TELLIMISVORM

Kultuurihoolduse hinnad on kuni 350 eur/ha (hind sisaldab käibemaksu).

Hind oleneb valitud töö tüübist ja töö raskusest:
Toetust saab küsida kultuuri rajamise aastal ning järgneval kolmel aastal.
Toetussumma on kuni 96 eur/ha.

Kui on teostanud metsas uuendusraie ja on soov 2023 a. kevadel raielanki uuendada, siis oleks mõistlik enne teostada maapinna mineraliseerimine (maapinna ettevalmistamine istutamiseks või loodusliku uuenemise parandamiseks).
Töö käigus valmistatakse raielank ribadena ette ketaskobestiga.

Tööde teostamiseks saab küsida toetust, mis on kuni 96 eur/ha.

Kõigi tööde tellimiseks palun kasutage tellimisvormi!

Lisainfo:
Janek Akkatus
tel: 5385 3655
e-post: janek @ vardi.ee