Toetused

Natura metsa toetus (ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala)
2018. aastal saab Natura toetust küsida 4.-23. aprillini.


Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale. Toetuse määrad on:

- Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.*
- Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.*

*Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni tulumaks.

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID-d!

Rohkem infot:
Natura metsa toetusToetuste taotlemisel aitavad Sind:

Merje Lister
tel: +372 683 6053 või 5171 279
e-post: merje @ vardi.ee

Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-post: mart.linnamagi @ erametsaliit.ee
Toetused metsaomanikule:

Kõigi toetusmeetmete info leitav SA Erametsakeskuse kodulehelt.