Metsameetme hooldusraie toetus ja taotlusvoor

5. - 25. veebruaril 2019.a.

Toetuse taotlemiseks vajalik info palun saata ühistusse hiljemalt 18.veebruariks,
aadressile merje@vardi.ee

Toetatavad tegevused:

Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Põhitingimused toetuse küsimiseks:

Vardi Metsaühistus aitab teid toetuste taotlemisel:

Merje Lister
tel: +372 517 1279
e-post: merje @ vardi.ee


Taotluste esitamise tähtajad 2019 aastal:

Metsameede - 5.-25. veebruaril 2019
Natura metsa toetus 4.-22.04.2019
Metsa uuendamise toetus 1.juuli 2019

Kõigi toetusmeetmete info leitav SA Erametsakeskuse kodulehelt.