Metsa uuendamise toetus

Taotluse esitamise tähtpäev on 1. juuli 2019

NB! Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist!

Toetatavad tegevused ja määrad, kui esitada taotlus läbi metsaühistu:
-metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;
-metsamaapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;
-metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta;

Andmed toetuse taotlemiseks palume esitada metsaseltsile hiljemalt 25.juuniks!

Oluline teada:

Vardi Metsaühistus aitab teid toetuste taotlemisel:

Merje Lister
tel: +372 517 1279
e-post: merje @ vardi.ee


Taotluste esitamise tähtajad 2019 aastal:

Metsameede 5.-25. veebruaril 2019
Natura metsa toetus 4.-22.04.2019
Metsa uuendamise toetus 1.juuli 2019
Metsa uuendamise teine voor 2.detsember 2019
Inventeerimisetoetus 16.detsember 2019


Natura metsa toetus

Taotluse esitamise tähtaeg 4.-22. aprill 2019
NB!Taotlusi saab esitada vaid läbi e-PRIA.

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Toetuse määrad:
sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.
piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas.

Hüvitise summalt peetakse kinni tulumaks.
Taotluse peab esitama igal aastal uuesti.


Metsameetme hooldusraie toetus ja taotlusvoor

5. - 25. veebruaril 2019.a.

Toetuse taotlemiseks vajalik info palun saata ühistusse hiljemalt 18.veebruariks,
aadressile merje@vardi.ee

Toetatavad tegevused:

Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Põhitingimused toetuse küsimiseks:

Kõigi toetusmeetmete info leitav SA Erametsakeskuse kodulehelt.