Metsa uuendamise toetus

Järgmine taotlusvoor on 3.detsember 2018

NB! Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist!

Toetatavad tegevused ja määrad, kui esitada taotlus läbi metsaühistu:
-metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;
-metsamaapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;
-metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta;

Andmed toetuse taotlemiseks palume esitada metsaseltsile hiljemalt 26.novembriks.

Oluline teada:Metsameetme hooldusraie toetus ja taotlusvoor

Järgmine võimalus Metsameetmest toetust küsida on 2019 aastal.

Sooviavaldusi võtab metsaühistu vastu aastaringselt.

Põhiline toetatav tegevus:
-hooldusraie kuni 30aastases puistus;
- toetusemäär 159 eurot hektari kohta (2018 aastal) ehk ca 50%

Põhitingimused:

Vardi Erametsaseltsis aitab teid toetuste taotlemisel:

Merje Lister
tel: +372 517 1279
e-post: merje @ vardi.ee


Taotluste esitamise tähtajad 2018 aastal:

Metsa uuendamise toetuse teine voor - 3.detsember 2018
Metsa inventeerimise toetus – detsember 2018

Kõigi toetusmeetmete info leitav SA Erametsakeskuse kodulehelt.