Toetused

Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluste vastuvõtt toimub 4.-22. aprillini

Tänavu võtab Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillini, nüüd on võimalik hüvitist taotleda ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura võrgustiku ala.

loe lisa...
Toetuste taotlemisel aitavad Sind:

Konsulent Liivi Ehrpais
tel. 5390 4120; 486 9140
e-post: liivi.ehrpais @ mail.ee

Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-post: mart.linnamagi @ erametsaliit.ee
Toetused metsaomanikule:

1. Nõustamine
2. Metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetus
3. Metsa uuendamise toetus
4. NATURA metsa toetus
5. Metsamaaparandustööde toetus
6. Vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine
7. Pärandkultuuri säilitamise toetus