Toetused

Metsa uuendamise toetus

Taotluse esitamise tähtpäev on 10. juuli 2018

NB! Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist!

Toetatavad tegevused ja määrad, kui esitada taotlus läbi metsaühistu:
-metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;
-metsamaapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;
-metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta;

Andmed toetuse taotlemiseks palume esitada metsaseltsile hiljemalt 3.juuliks.

Oluline teada:Metsameetme hooldusraie toetus ja taotlusvoor

Järgmine võimalus Metsameetmest raha küsida on 2019 aastal.

Sooviavaldusi võtab metsaühistu vastu aastaringselt.

Toetatavad tegevused:
-hooldusraie kuni 30aastases puistus;
-kasvavate puude laasimine;
-ulukikahjustuste ennetamine;

Vardi Erametsaseltsis aitab teid toetuste taotlemisel:

Merje Lister
tel: +372 517 1279
e-post: merje @ vardi.ee
Taotluste esitamise tähtajad 2018 aastal:

Metsa uuendamise toetuse esimene voor - 10.juuli 2018
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus – 2. juuli 2018
Metsamaaparandustööde toetus – 3. september 2018
Metsa uuendamise toetuse teine voor - detsember 2018
Metsa inventeerimise toetus – detsember 2018

Kõigi toetusmeetmete info leitav SA Erametsakeskuse kodulehelt.