Liikmetele

31.12.2019 seisuga kuulub metsaühistusse 546 liiget metsamaa kogupindalaga ca 18 892 ha.

Dokumendid

Vardi Metsaühistu põhikiri
Vardi Metsaühistu liikmeks astumise avaldus

VOLIKIRI üldkoosolekule

Avaldus saata aadressile: vardi @ vardi.ee