Opi-Aadu

24.07.2019 Vardi Metsaühistu kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumine

ALGHIND:40 000 € (nelikümmend tuhat eurot) + lisandub tagatisraha 2 000 €

Maaüksus: OPI-AADU, Ahekõnnu küla, Kehtna vald, Rapla maakond
Katastritunnus: 29202:005:0340
Kinnistu nr: 681637

Üldpindala: 5,08 ha orienteeruv raiemaht ca 1 065 tm.

Raiutav eraldis: 5 raieliik LR pindala 0,97 ha 101 tm (seemnepuud 15 tk);
Raiutav eraldis: 7 raieliik LR pindala 2,28 ha 503 tm (seemnepuud 25 tk);
Raiutav eraldis: 10 raieliik LR pindala 1,83 ha 461 tm (seemnepuud 20 tk).

Ostjal on õigus kasvava metsa raieõigust kasutada (raiet teostada) kuni 30.09.2020.a.
Juurdepääsuteede ja kolmandate isikute maaüksuste kasutamise kokkuleppe kooskõlastused sõlmib Ostja.
Raietöid võib teostada suvisel või talvisel perioodil.

Pakkuda on lubatud ka alghinnast madalamat hinda, kuid sellisel juhul ei ole Müüjal kohustust ostu-müügilepingut sõlmida.

Enampakkumise lõpptähtaeg: 24.07.2019 kell 15:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Metsaühistu

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  vardi @ vardi.ee


Enampakkumise dokumendid:
OPI-AADU RÕV enampakkumise kutse 24. juuli 2019.a.
Lisa 1. OPI-AADU takseerkirjeldus
LISA 2. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
LISA 3. KMRV lepingu Lisa 1. OPI-AADU vahelao ja koondamistee joonis
LISA 4. Raielangi üleandmise - vastuvõtmise akt
LISA 5. OPI-AADU enampakkumise edastamise vorm