Metsatuka

08.02.2019 Vardi Metsaühistu
kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumine

ALGHIND:26 000 € + lisandub tagatisraha 1500 €

Maaüksus: METSATUKA, Vatsla küla, Saue vald, Harju maakond
Katastritunnus: 72701:001:0010
Kinnistu nr: 7978102

Kokku:3,31 ha, orienteeruv raiemaht ca 590 tm
Raiutav eraldis: 2 Raieliik LR pindala 3,06 ha 550 tm (seemnepuud 30 tk)
Raiutav eraldis: 4 Raieliik LR pindala 0,25 ha 40 tm (seemnepuud 3 tk)

Ostjal on õigus kasvava metsa raieõigust kasutada (raiet teostada) kuni 31.03.2020.a.
Juurdepääsuteede ja kolmandate isikute maaüksuste kasutamise kokkuleppe kooskõlastused sõlmib Ostja.

Pakkuda on lubatud ka alghinnast madalamat hinda, kuid sellisel juhul ei ole Müüjal kohustust ostu-müügilepingut sõlmida.
Enampakkumise lõpptähtaeg: 08.02.2019 kell 15:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Metsaühistu

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.ee


Enampakkumise dokumendid:
Enampakkumise kutse METSATUKA 08.02.2019
Lisa 1. Metsatuka takseerkirjeldus
Lisa 2. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
Lisa 3. Raielangi üleandmise - vastuvõtmise akt
Lisa 4. METSATUKA enampakkumise edastamise vorm