Natura metsa toetuse

taotluse esitamise tähtaega on pikendatud 4.-22. maini 2020!

Taotlusi saab esitada vaid läbi e-PRIA

Kui see siiski võimatuks osutub, siis ühistu liikmetel on võimalik volitada metsaühistu töötajat
e-Prias enda asemel taotlust esitama.
Täpsema info saamiseks palun pöörduda Vardi Metsaühistu sekretäri poole.

Kui olukord vähegi lubab, siis maikuus proovime võimaldada etteregistreeritult ka kontoris taotlusi teha.
Sellekohase info edastame jooksvalt.

Vardi Metsaühistu kontorid Raplas ja Riisiperes on metsaomanike vastuvõtuks
suletud eriolukorra lõpuni.
Suhtleme e-posti ja telefoni teel, vajadusel lepitakse kokku eraldi kohtumine metsas.


Samuti lükkub hetkeseisuga teadmata ajaks edasi Vardi Metsaühistu iga-aastane korraline üldkoosolek.


Hoidke end ja teisi, jääge terveks!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üraskikahjustused kuusikutes ja kevad-suvine raierahu


Teatavasti on viimaste aastate keskmised ilmastikuolud olnud oluliselt soojemad ja põuasemad, mis on omakorda kaasa toonud suured kuuse-kooreüraski kahjustused kuusikutes nii meil Eestis kui ka laialdasemalt kogu Euroopas.
Mööduvat talve iseloomustavad tormid ja valdavalt plusskraadidega temperatuurid.

Tänu soojale talvele on üraskid edukalt talve üle elanud ja eeldatavasti on oodata tuleval suveperioodil veelgi suuremaid kahjustusi.

Soovitame metsaomanikel vaadata oma metsade seisund üle ja juba väiksemate kahjustuste esinemisel tuleks kiirelt ühendust võtta meie ühistu spetsialistidega, et leida lahendus kahjustuste ennetamiseks või likvideerimiseks.

Kontaktid, kelle poole üraskikahjustuste korral pöörduda:
Tiit Leenurm tel: 503 6322 e-post: tiit@vardi.ee
Taavi Ehrpais tel: 508 6361 e-post: taavi.ehrpais@erametsaliit.ee
sekretär tel: 517 1279 e-post: merje@vardi.ee

Peagi on saabumas lindude pesitsusperiood ning võimalusel tuleks veel vajalikud suuremad raietööd teostada enne aprilli keskpaika.
Hilisemate raietööde ja kahjustuste likvideerimise planeerimisel tuleks arvestada Eesti Erametsaliidu poolt koostatud soovitustega, et teostada vajalikke töid vastutustundlikult.
Teadlikkuse tõstmiseks ja heade praktikate jagamiseks on liit koostanud soovitused, mis on leitavad SIIT

Eelmisel aastal tutvusime koostöös Erametsakeskusega väliskoolitusel Poola metsandusega ja nägime sealseid ulatuslikke üraskikahjustuste alasid – seal tõdeti tagantjärgi tarkusena, et pole efektiivsemat kahjustuste peatamise viisi, kui kahjustuskolletes õigeaegselt teostatud raietööd.
Üraskite esinemise rohkusest annab ilmeka pildi Kuuse-kooreüraski lendlus Poola, Bialowieža metskonnas Vaata videot


Feromoonpüünised kuuse-kooreüraskile

Kuni 2019. a. lõpuni võtame vastu sooviavaldusi feromoonpüüniste tellimiseks.
Oma ostusoovist palun teatada sekretärile aadressil merje@vardi.ee

2020 a. aprilli esimesel laupäeval peale üldkoosolekut, korraldab ühistu ühtlasi ka õppepäeva püüniste kasutamise ja paigaldamise kohta.

Mitu püünist tellida?

Tõrjeks: 2-3 püünist iga 10 tihumeetri eelmisel aastal kahjustatud puidu kohta.
Püüniste vahekaugus üksteisest võiks olla 20-30 m.
Monitooringuks: 2 püünist iga 10 ha kohta on piisav.

Vajadusel palun konsulteerida Taavi Ehrpaisiga, taavi.ehrpais@erametsaliit.ee

Lisaks soovitame lugeda Erametsakeskuse poolt koostatud brožüüri:
“Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine”


Täname kõiki, kes on juba varakult oma soovidest teada andnud.


Metsataimede tellimine 2020.a kevadeks

Tellida on võimalik kuuse-, kase ja männi potitaimi.

Metsamajandamise eeskirja kohaselt on minimaalne istutuskohtade algtihedus:

 • harilik mänd 3000 tk/ha
 • harilik kuusk 1500 tk/ha
 • arukask 1500 tk/ha
 • Metsa uuendamise viiside ja tingimuste kohta on võimalik lugeda Erametsakeskuse lehelt:
  Metsa uuendamine


  Tellimiseks palun kasutage tellimisvormi!

  Kemikaalidega pritsitud taimede tellimus palun edastada hiljemalt 15.novembriks!
  Teiste taimede tellimust ootame 30.novembriks!

  Lisaküsimused :
  Janek Akkatus 5385 3655
  janek@vardi.ee

  Ühistu liikmetel on võimalik laenutada istutamiseks ka istutustorusid.
  Metsauuendustööde teostamisel teenindame eelisjärjekorras ühistu liikmeid, kes on tellinud raietöid läbi seltsi!


  Parim metsamajandaja

  2019. aasta parim metsamajandaja on Vardi Metsaühistu liige Ardi Allikmets!

  Parima metsamajandaja tiitlile kandideeris 13 metsaomanikku.
  Võitja eelisteks teiste ees sai eeskujulik metsahooldamine, aga ka ühiskondlik aktiivsus.

  Teise koha sai Viljandimaal tegutsev Martin Kõdar ja kolmanda Põlvamaa
  metsamees Martin Kalk.
  Põhjalikumalt saab lugeda konkursist Erametsakeskuse kodulehelt

  Soovime võitjatele palju õnne ja jaksu edaspidiseks!
  Uudiste arhiiv