EL metsameetme toetuse taotluste vastuvõtt 2016

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (endised meetmed 1.5.1 ja 1.5.3), kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist.

Taotluse saab esitada 30. maist kuni 15. juunini 2016.

Toetust saab taotleda: metsaühistu ja erametsaomanikust mikroettevõtja (OÜ, FIE) või füüsiline isik (eraisik).

Taotluse saab esitada ühistaotlusena läbi Vardi Erametsaseltsi või otse E-PRIA portaalis, digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, paberkandjal allkirjastatult posti teel ja Erametsakeskuse kontoris.

Peamine ja kõige olulisem toetatav tegevus on noore metsa hooldusraie ehk valgustus- või harvendusraie kuni 30-aastases puistus (toetuse suurus 140 €/ha).

Põhitingimused:
- metsamaa peab olema inventeeritud (kehtivad andmed on Metsaregistris);
- hooldusraieks peab taotlema toetust vähemalt 1–le hektarile;
- puistu jooksev vanus on kuni 30 aastat;
- harvendusraie kohta peab olema tööde tegemise ajal kehtiv metsateatis;
- töödega võib alustada pärast taotluse esitamist;
- taotlejal ei tohi olla maksuvõlga.

Toetuste taotlemisel aitavad teid:
Märt Linnamägi
tel: 5556 0125
e-mail: mart.linnamagi @ erametsaliit.ee

Liivi Ehrpais
tel: 5390 4120
e-mail: liivi.ehrpais @ mail.ee

Rohkem infot toetuse kohta leitav SA Erametsakeskuse kodulehelt:
http://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/metsa-majandusliku-vaartuse-parandamise-investeeringutoetus-meede-1-5-1/
http://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/metsa-majandusliku-vaartuse-parandamise-investeeringutoetus-meede-1-5-1/maarus/ 

Taotlus ja küsimused saada meile:
e-post: metsameede @ eramets.ee
Postiaadress: Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

Abi saamiseks võib helistada:
Telefon: 683 6065, 673 6034

tagasi...