Natura metsatoetuste vastuvõtt toimub 2.-21. maini

Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis alates 4. maist, digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel ja Erametsakeskuse kontoris.

Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal.

Toetuse määr on sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas. Piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Rohkem infot Natura metsatoetuse kohta:
http://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/natura-metsa-toetus/

Natura metsatoetuste kaardirakendus:
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Natura-metsatoetuste-kaardirakendus-p162.html

Taotlusi aitab esitada Vardi Erametsasltsi konsulent Liivi Ehrpais:
14. mail kell 8.30 - 16.30 Märjamaa vallamajas tuba nr 20
20. mail kell 8.30 - 16.30 Keskkonnaameti Raplamaa büroos tuba nr 329
Muul ajal eelneval kokkuleppel - Paisu elamus Kuusiku-Nõmme külas Rapla vallas.

tel: 5390 4120, 486 9140
e-mail: liivi.ehrpais @ mail.ee

tagasi...