Vardi Erametsaseltsi üldkoosolek

Laupäeval, 1. aprillil 2017 algusega kell 12.00 toimub Vardi Erametsaseltsi korraline üldkoosolek koos õppepäevaga. Koosolek toimub Raplamaal Märjamaa vallas Varbola külas Varbola rahvamajas.

Üldkoosoleku päevakord:
1. ülevaade aastast 2016;
2. 2016.a. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine;
3. Vardi Erametsaseltsi põhikirja muutmine - nime muutmine Vardi Metsaühistuks;
4. metsanduslikud toetused 2017. aastal;
5. metsataimede ja metsauuendustööde ettetellimisest;
6. talumetsamajandajate konkurss ja kokkutuleku toimumine Raplamaal 12. augustil 2017 ;
7. XXI Puitskulptuuride sümpoosion Varbola Puu 2017 8-13. augustil 2017;
8. Eesti Erametsaliidu (EEML) tegemised ja saavutused;
9. metsaseaduse muudatused;
10. kohalalgatatud asjad.

Orienteeruvalt kell 13:15–13:45 lõunapaus supiga.


Üldkoosolekule järgneb õppepäev teemal:
METSAKULTUURIDE JA NOORE METSA HOOLDAMINE – lektor Taavi Ehrpais.

Vaatame erineva vanusega metsakultuure ja noorendikke ning tutvustame hooldustööde praktilisi töövõtteid. Arvestada tuleks paari kilomeetrise ringkäiguga, maa-ala asub kõval pinnasel.

Kogunemine: Põdrapõllu maaüksuse (50401:001:0846) lõkkeplatsil (Raplamaa, Märjamaa vald, Purga küla), Varbolast ca 7 km kaugusel.
Google Mapsi link asukohale: https://goo.gl/maps/28w8SuAKfh92
Metsaregistri link asukohale: http://register.metsad.ee/avalik/?kataster=50401:001:0846

Õppepäev kestab orienteeruvalt kella 16:30-ni.
Õppepäeva toetab SA Erametsakeskus, osavõtt on tasuta.

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel: 5556 0125
e-mail: mart.linnamagi @ erametsaliit.ee

Taavi Ehrpais
tel: 508 6361
e-mail: taavi.ehrpais @ erametsaliit.eetagasi...