Võsametsa

03.11 Vardi Erametsaseltsi kinnistu müügi enampakkumine
ALGHIND: 90 000 eurot

Maaüksus: VÕSAMETSA, Odulemma küla, Nissi vald, Harjumaa
Kinnistu nr. 13430402
Katastritunnus: 51802:003:0509

Kinnistu on hetkel lahkumõõtmisel, mille tulemusel tekib kaks eraldi kinnistut: Jõekalda (2.63 ha eraldised 10 ja 11) ja Võsametsa (52.67 ha). Enampakkumisele läheb ainult Võsametsa kinnistu (52.67 ha).

Üldpindala: 52.67 ha
Metsamaa pindala: 47.56 ha

Kasvava metsa hinnanguline tagavara 2011. aasta takseerandmetele tuginedes on ca 3 900 tm + lisaks 6 aasta juurdekasv (inventeerimine on teostatud 14.06.2011). Takseerkirjeldus lisatud enampakkumise lisadesse (Lisa 2.)
Enampakkumise Korraldaja ei vastuta metsaregistris olevate inventeerimisandmete õigsuse eest. Võrreldes 2011. aasta takseerkirjeldusele on teostatud lageraied järgnevatel eraldistel:
1. kogu eraldise piirides: 12, 15, 20, 21, 22, 25 ja 27;
2. osaliselt eraldistel: 9 (1.7 ha) ja 16 (1.5 ha).
Raiutud alad on nähtavad Maa-ameti ortofotodelt.

Alghind: 90 000 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg: 03.11.2017 kell 16:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.eeEnampakkumise kutse VÕSAMETSA 03.11.2017
Lisa 1. Võsametsa jagamisplaan
Lisa 2. Võsametsa takseerkirjeldus 14.06.2011
Lisa 3. Võsametsa enampakkumise edastamise vorm