Vana-Paisumaa

30.01 Vardi Erametsaseltsi kasvava metsa raieõiguse
võõrandamise enampakkumine
ALGHIND: 19 500 € + KM 20 % + tagatisraha 1 000 €

Maaüksus: VANA-PAISUMAA, Uuemõisa küla, Haapsalu linn, Läänemaa
Kinnistu nr. 1753632
Katastritunnus: 67401:008:0156

Raiutav eraldis: 2 Raieliik LR pindala 1.56 ha 369 tm (seemnepuud 10 tk)
Raiutav eraldis: 3 Raieliik LR pindala 2.07 ha 546 tm (seemnepuud 10 tk)

Raieala piirid ei ole looduses tähistatud.
Ostjal on õigus kasvava metsa raieõigust kasutada (raiet teostada) kuni 31.03.2019.
Juurdepääsuteede ja kolmandate isikute maaüksuste kasutamise kokkuleppe kooskõlastused sõlmib Ostja. Raietöid võib teostada suvisel või talvisel perioodil.

KOKKU: 3.63 ha, orienteeruva raiemahuga ca 915 tm

ALGHIND: 19 500 € + KM 20 % (üheksateist tuhat viissada eurot + käibemaks) + lisandub tagatisraha 1000 € (üks tuhat eurot)
Pakkuda on lubatud ka alghinnast madalamat hinda, kuid sellisel juhul ei ole Müüjal kohustust müügilepingut sõlmida.
Enampakkumise lõpptähtaeg: 30.01.2018 kell 15:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.eeEnampakkumise kutse VANA-PAISUMAA 30.01.2018
Lisa 1. Vana-Paisumaa metsamajandamiskava
Lisa 2. Metsateatised
Lisa 3. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
Lisa 4. Raielangi üleandmise-vastuvõtmise akt
Lisa 5. Vana-Paisumaa enampakkumise edastamise vorm