Seljametsa / Selja / Selja-Uuetoa

28.02 Vardi Erametsaseltsi kasvava metsa raieõiguse
võõrandamise enampakkumine
ALGHIND: 75 000 € + tagatisraha 2 500 €

Maaüksus: SELJAMETSA, SELJA ja SELJA-UUETOA, Lepaste küla, Saue vald, Harjumaa
Katastritunnus: 51801:001:0241 / Kinnistu nr: 9229102
Katastritunnus: 51801:001:0242 / Kinnistu nr: 9198002
Katastritunnus: 51801:001:0243 / Kinnistu nr: 9229002

Raiutav eraldis: 2 Raieliik LR pindala 0.65 ha 124 tm (seemnepuud 6 tk)
Raiutav eraldis: 4 Raieliik LR pindala 1.44 ha 380 tm (seemnepuud 10 tk)
Raiutav eraldis: 5 Raieliik LR pindala 0.40 ha 100 tm (seemnepuud 4 tk)
Raiutav eraldis: 6 Raieliik LR pindala 0.38 ha 93 tm (seemnepuud 4 tk)
Raiutav eraldis: 7 Raieliik LR pindala 0.74 ha 105 tm (seemnepuud 7 tk)
Raiutav eraldis: 23 Raieliik LR pindala 1.47 ha 336 tm (seemnepuud 10 tk)
Raiutav eraldis: 31 Raieliik LR pindala 0.65 ha 85 tm (seemnepuud 5 tk)
Raiutav eraldis: 32 Raieliik LR pindala 0.49 ha 153 tm (seemnepuud 5 tk)
Raiutav eraldis: 33 Raieliik LR pindala 0.81 ha 69 tm (seemnepuud 8 tk)
Raiutav eraldis: 34 Raieliik LR pindala 0.82 ha 123 tm (seemnepuud 8 tk)
Raiutav eraldis: 40 Raieliik LR pindala 0.53 ha 56 tm (seemnepuud 5 tk)
Raiutav eraldis: 41 Raieliik LR pindala 0.59 ha 130 tm (seemnepuud 5 tk)

Raieala piirid ei ole looduses tähistatud.
Ostjal on õigus kasvava metsa raieõigust kasutada (raiet teostada) kuni 28.02.2019. Juurdepääsuteede ja kolmandate isikute maaüksuste kasutamise kokkuleppe kooskõlastused sõlmib Ostja.

KOKKU: 8.97 ha, orienteeruva raiemahuga ca 1754 tm

ALGHIND: 75 000 € (seitsekümmend viis tuhat eurot) + lisandub tagatisraha 2 500 € (kaks tuhat viissada eurot)
Pakkuda on lubatud ka alghinnast madalamat hinda, kuid sellisel juhul ei ole Müüjal kohustust müügilepingut sõlmida.
Enampakkumise lõpptähtaeg: 28.02.2018 kell 15:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.eeEnampakkumise kutse SELJAMETSA / SELJA / SELJA-UUETOA 28.02.2018
Lisa 1. Seljametsa / Selja / Selja-Uuetoa takseerkirjeldus
Lisa 1. Seljametsa / Selja / Selja-Uuetoa takseerkirjeldus XML
Lisa 2. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
Lisa 3. Raielangi üleandmise-vastuvõtmise akt
Lisa 4. Seljametsa / Selja / Selja-Uuetoa enampakkumise edastamise vorm