Särgava

21.12 Vardi Erametsaseltsi kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
ALGHIND: 57 000 eurot

Maaüksus: SÄRGAVA, Kurgja küla, Vändra vald, Pärnumaa
Kinnistu nr. 215106
Katastritunnus: 93002:004:0192

Üldpindala: 10.3 ha
Soovitatav raiemaht: 2584 tm

Raiutav eraldis: 22 Raieliik LR pindala 0,6 ha 95 tm (seemnepuud 15 tk)
Raiutav eraldis: 24 Raieliik LR pindala 1,9 ha 483 tm (seemnepuud 25 tk)
Raiutav eraldis: 25 Raieliik LR pindala 2,1 ha 602 tm (seemnepuud 25 tk)
Raiutav eraldis: 26 Raieliik LR pindala 0,1 ha 46 tm (seemnepuud 2 tk)
Raiutav eraldis: 27 Raieliik LR pindala 0,3 ha 51 tm (seemnepuud 5 tk)
Raiutav eraldis: 28 Raieliik LR pindala 0,6 ha 155 tm (seemnepuud 5 tk)
Raiutav eraldis: 29 Raieliik LR pindala 0,5 ha 139 tm
Raiutav eraldis: 32 Raieliik LR pindala 2,6 ha 492 tm (seemnepuud 15 tk)
Raiutav eraldis: 33 Raieliik LR pindala 1,6 ha 521 tm (seemnepuud 25 tk)
Ostjal on õigus kasvava metsa raieõigust kasutada (raiet teostada) kuni 31.12.2017.

Alghind: 57 000 eurot
Alghinnale lisandub tagatisraha 2 000 eurot
.
Enampakkumise lõpptähtaeg: 21.12.2015 kell 15:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Info ja pakkumise dokumentide tellimine:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.eeEnampakkumise kutse SÄRGAVA 21.12.2015
Lisa 1. Särgava takseerkirjeldus
Lisa 2. Metsateatised nr. 4204006901 ja 4205006901
Lisa 3. Raielangi üleandmise-vastuvõtmise akt
Lisa 4. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
Lisa 5. Särgava enampakkumise edastamise vorm