Saare

24.01 Vardi Erametsaseltsi kasvava metsa raieõiguse
võõrandamise enampakkumine
ALGHIND: 68 000 € + tagatisraha 2 000 €

Maaüksus: SAARE, Jõeküla küla, Viljandi vald, Viljandimaa
Kinnistu nr. 2057739
Katastritunnus: 89202:001:0040

Raiutav eraldis: 3 Raieliik LR pindala 1.6 ha 490 tm (seemnepuud 10 tk)
Raiutav eraldis: 14 Raieliik LR pindala 2.3 ha 630 tm (seemnepuud 15 tk)
Raiutav eraldis: 27 Raieliik LR pindala 2.6 ha 630 tm (seemnepuud 20 tk)
Raiutav eraldis: 28 Raieliik LR pindala 1.7 ha 490 tm (seemnepuud 10 tk)

Raieala piirid ei ole looduses tähistatud.
Ostjal on õigus kasvava metsa raieõigust kasutada (raiet teostada) kuni 31.12.2018.
Juurdepääsuteede (avalike teede) kasutamise kooskõlastuse kokkulepped sõlmib Ostja. Raietöid võib teostada suvisel või talvisel perioodil.
Piisavalt külmunud või põuase pinnase puhul on lubatud ka raidmete äravedu hakkepuiduks.

KOKKU: 8.2 ha, orienteeruva raiemahuga ca 2240 tm

68 000 € (kuuskümmend kaheksa tuhat eurot) + lisandub tagatisraha 2 000 €
Pakkuda on lubatud ka alghinnast madalamat hinda, kuid sellisel juhul ei ole Müüjal kohustust müügilepingut sõlmida.
Enampakkumise lõpptähtaeg: 24.01.2018 kell 15:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.eeEnampakkumise kutse SAARE 24.01.2018
Lisa 1. Saare takseerkirjeldus
Lisa 2. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
Lisa 3. Raielangi üleandmise-vastuvõtmise akt
Lisa 4. Saare enampakkumise edastamise vorm