Pärdi

27.11 Vardi Erametsaseltsi kasvava metsa raieõiguse
võõrandamise enampakkumine
ALGHIND: 51 000 € + käibemaks 20%

Maaüksus: PÄRDI, Madila küla, Saue vald, Harjumaa
Kinnistu nr. 7919402
Katastritunnus: 51802:003:0159

Raiutav eraldis: 19 Raieliik LR pindala 0,3 ha 85 tm (seemnepuud 3 tk)
Raiutav eraldis: 23 Raieliik LR pindala 0,9 ha 216 tm (seemnepuud 10 tk)
Raiutav eraldis: 26 Raieliik LR pindala 1,4 ha 375 tm (seemnepuud 15 tk)
Raiutav eraldis: 27 Raieliik LR pindala 1,4 ha 361 tm (seemnepuud 15 tk)
Raiutav eraldis: 33 Raieliik LR pindala 0,8 ha 202 tm (seemnepuud 10 tk)

KOKKU: 4.8 ha, ca 1239 tm

Alghind: 51 000 € + käibemaks 20%
Enampakkumise lõpptähtaeg: 27.11.2017 kell 15:00

Pakkuda on lubatud ka alghinnast madalamat hinda, kuid sellisel juhul ei ole Müüjal kohustust müügilepingut sõlmida.

Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.eeEnampakkumise kutse PÄRDI 27.11.2017
Lisa 1. Pärdi takseerkirjeldus
Lisa 2. Kasvava metsa raieoiguse võõrandamise leping
Lisa 3. Raielangi üleandmise-vastuvõtmise akt
Lisa 4. Pärdi enampakkumise edastamise vorm