Kurtna

04.12 Vardi Erametsaseltsi kasvava metsa raieõiguse
võõrandamise enampakkumine
ALGHIND: 98 500 € + käibemaks 20% + tagatisraha 3 000 €

Maaüksus: KURTNA, Lungu küla, Türi vald, Järvamaa
Kinnistu nr. 2816550
Katastritunnus: 37501:002:0043

Raiutav eraldis: 1 Raieliik LR pindala 2,4 ha 313 tm (seemnepuud 30 tk)
Raiutav eraldis: 3 Raieliik LR pindala 2,7 ha 634 tm (seemnepuud 30 tk)
Raiutav eraldis: 5 Raieliik LR pindala 5,1 ha 1070 tm (seemnepuud 45 tk)
Raiutav eraldis: 8 Raieliik LR pindala 1,2 ha 396 tm (seemnepuud 15 tk)
Raiutav eraldis: 10 Raieliik LR pindala 1,3 ha 145 tm (seemnepuud 15 tk)
Raiutav eraldis: 14 Raieliik LR pindala 0,7 ha 173 tm (seemnepuud 10 tk)
Raiutav eraldis: 16 Raieliik LR pindala 0,7 ha 225 tm (seemnepuud 10 tk)
Raiutav eraldis: 17 Raieliik LR pindala 1,5 ha 274 tm (seemnepuud 15 tk)

KOKKU: 15.6 ha, raiemahuga ca 3230 tm

Raieala piirid ei ole looduses tähistatud.
Ostjal on õigus kasvava metsa raieõigust kasutada (raiet teostada) kuni 31.12.2018.

Raietöid võib teostada talvisel (külmunud pinnasega) või suvisel (põuasel) perioodil.
Metsamaterjali vahelaoplatside kooskõlastused 37501:001:0085; 37501:002:0019 maaüksustel tagab müüja. Ligipääsuteede (avalike teede) ja kolmandate isikute maaüksuste kasutamiseks sõlmib kokkulepped Ostja.

Alghind: 98 500 € + käibemaks 20% + tagatisraha 3 000 €

Enampakkumise lõpptähtaeg: 04.12.2017 kell 15:00

Pakkuda on lubatud ka alghinnast madalamat hinda, kuid sellisel juhul ei ole Müüjal kohustust müügilepingut sõlmida.

Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.eeEnampakkumise kutse KURTNA 04.12.2017
Lisa 1. Kurtna takseerkirjeldus
Lisa 2. Kasvava metsa raieoiguse võõrandamise leping
Lisa 3. Raielangi üleandmise-vastuvõtmise akt
Lisa 4. Kurtna enampakkumise edastamise vorm