Kivimäe

24.09 Vardi Erametsaseltsi kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
ALGHIND: 25 000 eurot

Maaüksus: KIVIMÄE, Odulemma küla, Nissi vald, Harjumaa
Kinnistu nr. 4198702
Katastritunnus: 51802:003:0038

Üldpindala: 3.2 ha
Soovitatav raiemaht: 890 tm

Raiutav eraldis: 1 Raieliik LR pindala 1.2 ha 360 tm (seemnepuud 12 tk)
Raiutav eraldis: 3 Raieliik LR pindala 2.0 ha 530 tm (seemnepuud 20 tk)
Ostjal on õigus kasvava metsa raieõigust kasutada (raiet teostada) kuni 31.12.2016.

Alghind: 25 000 eurot
Alghinnale lisandub tagatisraha 1 000 eurot
.
Enampakkumise lõpptähtaeg: 24.09.2015 kell 15:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Info ja pakkumise dokumentide tellimine:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.eeEnampakkumise kutse KIVIMÄE 22.09.2015
Lisa 1. Kivimäe takseerkirjeldus
Lisa 2. Metsateatis nr. 2947009201
Lisa 3. Raielangi üleandmise-vastuvõtmise akt
Lisa 4. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
Lisa 5. Kivimäe enampakkumise edastamise vorm