Katre / Õuna

17.11 Vardi Erametsaseltsi kinnistu müügi enampakkumine
ALGHIND: 33 400 eurot

Maaüksus: KATRE ja ÕUNA, Tiduvere küla, Vigala vald, Raplamaa
Kinnistu nr. 2586437 / 2586337
Katastritunnused: 88401:002:0027 / 88401:002:0022

Üldpindala: 7.08
Kasvava metsa tagavara 2008. aasta takseerandmete alusel (ei ole juurde arvestatud iga aastast juurdekasvu) kokku ca 1124 tm.
Takseerimise välitööd teostatud 31.03.2008.
Enampakkumise Korraldaja ei vastuta metsaregistris olevate inventeerimisandmete õigsuse eest.

Alghind: 33 400 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg: 17.11.2016 kell 15:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.eeEnampakkumise kutse KATRE ja OUNA 17.11.2016

Lisa 1. Katre ja Õuna takseerkirjeldus
Lisa 2. Katre ja Õuna enampakkumise edastamise vorm