Jaagu

09.03 Vardi Erametsaseltsi kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
ALGHIND: 18 000 eurot

Maaüksus: JAAGU, Lähtse küla, Kiili vald, Harjumaa
Kinnistu nr. 10396602
Katastritunnus: 30401:003:0207

Üldpindala: 8.5 ha
Soovitatav raiemaht: 1344 tm
Raiutav eraldis: 2 Raieliik LR pindala 8,5 ha 1344 tm (seemnepuud 85 tk)
Ostjal on õigus kasvava metsa raieõigust kasutada (raiet teostada) kuni 31.12.2017.

Alghind: 18 000 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg: 09.03.2016 kell 15:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Info ja pakkumise dokumentide tellimine:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi@erametsaliit.eeEnampakkumise kutse JAAGU 09.03.2016
Lisa 1. Jaagu takseerkirjeldus
Lisa 2. Metsateatis nr. 6871008901
Lisa 3. Raielangi üleandmise-vastuvõtmise akt
Lisa 4. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
Lisa 5. Jaagu enampakkumise edastamise vorm