Hõbesilma

30.01 Vardi Erametsaseltsi kasvava metsa raieõiguse
võõrandamise enampakkumine
ALGHIND: 29 000 € + tagatisraha 1 500 €

Maaüksus: HÕBESILMA, Vilta küla, Märjamaa vald, Raplamaa
Kinnistu nr. 2956737
Katastritunnus: 42702:003:0122

Raiutav eraldis: 7 Raieliik LR pindala 2.0 ha 450 tm (seemnepuud 30 tk)
Raiutav eraldis: 8 Raieliik SR pindala 0.5 ha 8 tm
Raiutav eraldis: 9 Raieliik SR pindala 0.8 ha 10 tm
Raiutav eraldis: 10 Raieliik HR pindala 0.4 ha 13 tm
Raiutav eraldis: 12 Raieliik LR pindala 0.8 ha 224 tm (seemnepuud 8 tk)
Raiutav eraldis: 13 Raieliik LR pindala 1.0 ha 247 tm (seemnepuud 10 tk)
Raiutav eraldis: 16 Raieliik LR pindala 0.5 ha 128 tm (seemnepuud 5 tk)
Raiutav eraldis: 17 Raieliik LR pindala 2.5 ha 618 tm (seemnepuud 25 tk)

Raieala piirid ei ole looduses tähistatud.
Ostjal on õigus kasvava metsa raieõigust kasutada (raiet teostada) kuni 31.03.2019.
Juurdepääsuteede ja kolmandate isikute maaüksuste kasutamise kokkuleppe kooskõlastused sõlmib Ostja. Raietöid võib teostada suvisel või talvisel perioodil.

KOKKU: 8.5 ha, orienteeruva raiemahuga ca 1698 tm

ALGHIND: 29 000 € (kakskümmend üheksa tuhat eurot) + lisandub tagatisraha 1 500 €
Pakkuda on lubatud ka alghinnast madalamat hinda, kuid sellisel juhul ei ole Müüjal kohustust müügilepingut sõlmida.
Enampakkumise lõpptähtaeg: 30.01.2018 kell 15:00
Enampakkumise korraldaja: Vardi Erametsaselts

Lisainfo:
Märt Linnamägi
tel. 5556 0125
e-mail:  mart.linnamagi @ erametsaliit.eeEnampakkumise kutse HÕBESILMA 30.01.2018
Lisa 1. Hõbesilma takseerkirjeldus
Lisa 2. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
Lisa 3. Raielangi üleandmise-vastuvõtmise akt
Lisa 4. Hõbesilma enampakkumise edastamise vorm